F I Z J O T E R A P I A

ĆWICZENIA  INDYWIDUALNE  Z  TERAPEUTĄ

Terapia S.O.S  niezbędna diagnostyka funkcjonalna i redukcja bólu

Gimnastyka korekcyjna

Gimnastyka ogólnokondycyjna  

Funkcjonalna terapia powięziowa

Mobilizacja struktur nerwowych
        diagnostyka i terapia
Analiza i terapia zaburzeń chodu

FIZYKOTERAPIA

W ofercie laseroterapia, ultradźwięki (także w wersji z lekiem) oraz szeroka gama prądów, w tym:
galwanizacja, jonoforeza, prądy diadynamiczne, prądy TENS, prądy interferencyjne, prądy Träberta,
prądy Kotza, elektrostymulacja (poprzedzona i monitorowana elektrodiagnostyką).